21. redovna Skupština Preduzeća

21. redovna Skupština Preduzeća

26
0
PODIJELI

22. aprila 2020. godine u skladu sa ranijim odlukom NO o sazivanju, održana je 21. Redovna godišnja Skupština JP RAD d.d. Tešanj. Sve tačke dnevnog reda su obrađene i jednoglasno usvojene. Između ostalih usvojen je Izvještaj o poslovanju Preduzeća u 2019. godini, sa finansijskim izvještajem, izvještajem Eksternog revizora, te izvještaji o radu NO i OzR. Sve navedeno je NO na svojoj redovnoj sjednici u martu razmatrao i usvojio, a posljednji korak u ovoj kompletnoj proceduri jeste razmatranje i usvajanje na sjednici Vijeća, koja slijedi u maju ili junu.

Poštujući sve propise, naredbe i higijensko- – epidemiološke mjere Skupštini su prisustvovali:

Izvor: RAD Tešanj

NEMA KOMENTARA