Anketa o upotrebi informaciono-komunikacijskih tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno (IKT-D 2017)

Anketa o upotrebi informaciono-komunikacijskih tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno (IKT-D 2017)

124
0
PODIJELI

Obavještavamo stanovništvo na području općine Usora da će Federalni zavod za statistiku u periodu od 15. do 28. svibnja tekuće godine, u skladu sa Programom i Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH provesti Anketu o upotrebi informaciono-komunikacijskih tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno. Anketiranje domaćinstava na terenu obavljaju anketari ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku.

Izvor: Općina Usora

NEMA KOMENTARA