APEL JU Centar za socijalni rad Tešanj – POTREBNA DODATNA POMOĆ

APEL JU Centar za socijalni rad Tešanj – POTREBNA DODATNA POMOĆ

600
0
PODIJELI

Socijalni radnici JU CSR Tešanj, posjetili su B.A. nastanjenu u MZ Mekiš, općina Tešanj. B.A. je majka dvoje malodobne djece rođene (2013.g. i 2014.g). Suprug B.A. nalazi se na izdržavanju kazne zatvora, na osnovu čega je majci sa djecom regulisano pravo na stalnu novčanu pomoć (Zakon o soc. zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, član 21 i 22 tačka c) i d) ). B.A. sa djecom stanuje u napuštenoj i ruševnoj kući, uz saglasnost vlasnika koji borave na drugoj općini.

Imajući u vidu da su isplate prava koja se finansiraju iz budžeta kantona neredovna i simbolična, ovoj majci je potrebna dodatna pomoć za održavanje egzistencije. Prilikom posjete, porodici je uručen paket sa prehrambenim proizvodima.

Za bliže informacije kako pomoći, možete zvati na broj telefona CSR Tešanj 032/656-350

JU Centar za socijalni rad Tešanj

NEMA KOMENTARA