BIZNIS CENTAR: Potreban izvršni direktor

BIZNIS CENTAR: Potreban izvršni direktor

409
0
PODIJELI
BIZNIS CENTAR: Potreban izvršni direktor

Na osnovu člana 28. i 44. Statuta Udruženja privrednika „Biznis centar“ Jelah-Tešanj, uz saglasnost Upravnog odbora Udruženja, te na osnovu Odluke broj: 019/22 od 31.01.2022.godine  Predsjednik Udruženja o b j a v lj u j e:  

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME 

IZVRŠNI DIREKTOR UDRUŽENJA PRIVREDNIKA „BIZNIS CENTAR“ JELAH-TEŠANJ

 JAVNI OGLAS možete pogledati ovdje: Javni oglas – Izvršni direktor Udruženja

 PREDSJEDNIK UDRUŽENJA PRIVREDNIKA

“BIZNIS CENTAR” JELAH-TEŠANJ

Semir Kantić, dipl.oec.

Izvor: Radio Antena-servis

NEMA KOMENTARA