ČETVRTA GODIŠNJICA OD EKOLOŠKOG AKCIDENTA NA RIJECI USORI – KRIVCI JOŠ UVIJEK...

ČETVRTA GODIŠNJICA OD EKOLOŠKOG AKCIDENTA NA RIJECI USORI – KRIVCI JOŠ UVIJEK NISU PROCESUIRANI

292
0
PODIJELI

Dana 18.05.2013 godine oko 09,00 sati tamno-crna voda sa bijelom pijenom je stigla vodotokom rijeke Usore iz pravca RS-a grada Teslića do ribolovne zone USR Blinker Kalošević-Tešanj.

Navedena tamna mrlja je uništila kompletan riblji fond rijeke Usore.
Uginule su ribe, žabe, zmije, bukvalno sva živa bića.
Strahota, katastrofa, užas.
Udruženje ribolovaca “Blinker” Kalošević je odmah po saznanju za ekološku katastrofu obavijestila općinsku inspekciju i policiju koji su zajedno sa načelnikom općine Tešanj izašli na lice mjesta, uzeli potrebne uzorke, sačinili fotodokumentaciju zatečenog stanja.
Uzorke vode i ribe su uzimali ovlašteni radnici Javnog komunalnog preduzeća “RAD” Tešanj.
Općina Tešanj je obezbjedila na licu mjesta vodnog inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zenica Bradarić Enisa koji je sačinio zapisnik na licu mjesta.
Isti je sa Federalnom inspekcijom dogovorio putem telefona da će istima obezbjediti uzorke vode i ribe za laboratorijska ispitivanja.
Načelnik općine Tešanj je telefonom upoznao predstavnike Agencije za zaštitu sliva rijeke Save u Sarajevu sa trenutnim stanjem koji su obećali da će se takođe uključiti u ovu problematiku.
Na lice mjesta je izašla i Civilna zaštita Općine Tešanj koji su javnim proglasom upoznali građane da ne koriste vodu i uginulu ribu.
Kontaktom sa Udruženjem ribara u Tesliću (RS-a) isti su nas upoznali da je od grada Teslića prema Federaciji i kod njih nastao isti ekološki incident a što ukazuje da je otrovnu materiju-hemikaliju ispustila u vodu neka od firmi koje se nalaze na opisanom lokalitetu općine Teslić.
Tokom zagađenja predstavnici medija su bili konstantno na terenu i slali informacije u medijske kuće ( FTV, SMART TV, Antena radio ).
Dana 19.05.2013 godine članovi Blinkera su radili na sanaciji štete, uklanjanju uginule ribe koja se zadržavala u koritu rijeke Usore, zakopavanjem iste u zemlju zbog nesnosnog smrada.
Istog dana održan je vanredni sastanak Upravnog odbora Udruženja na kojem su doneseni planovi rada za naredni period.

Analizom uzoraka vode utvrđeno je da je uzrok jednog od dosad najgorih pomora biljnog i životinjskog svijeta na rijeci Usori 18. maja je povećana koncentracija fenola i mangana – saopćeno je na pres-konferenciji u Tešnju na kojoj su prezentirani rezultati analize vode nakon ekološke katastrofe na rijeci Usori.

“Uzrok je 809 posto povećana koncentracija fenola i 47 posto povećana kocentracija mangana u uzorku vode iz rijeke koja je uzeta istoga dana, 18. maja”, rekao je općinski načelnik Tešnja Suad Huskić.“
Vrijednosti fenola i mangana koje su nađene tokom analize vode su smrtne za biljni i životinjski svijet, ali i za ljude ukoliko bi se pojavile ove količine u vodi za piće”, naglasila je Huskić.
Ustvrdio je da prema svim dosadašnjim pokazateljima (analizi vode, izjavama očevidaca i dr.) postoji osnova za sumnju da je za nastali incident odgovorno akcionarsko društvo Destilacija Teslić.

S tim u vezi, općine Tešanj, Doboj Jug i Usora su, putem Pravobranilaštva, podnijele krivičnu prijavu protiv odgovornih osoba u Destilaciji, a u toku je priprema tužbe za pričinjenu štetu i to bez obzira na naknadne inspekcijske nalaze i njihove kazne.

TUŽBA JE PODNEŠENA I VEĆ ČETIRI GODINE U OPĆINSKOM SUDU U TEŠNJU SE ČEKA NA RJEŠAVANJE ISTE.

BEZ OBZIRA NA JASNE DOKAZE SUD NAVEDENU TUŽBU JOŠ NIJE RIJEŠIO.

S RAZLOGOM SE PITAMO DA LI ĆE JE IKADA RIJEŠITI.

NAŽALOST SVIH NAS, TRUJU NAS JAVNO BEZ IKAKVIH POSLJEDICA.

KAKVU PORUKU ŠALJEMO SADAŠNJIM I BUDUĆIM ZAGAĐIVAČIMA RIJEKE USORE I PRIRODE UOPŠTE.

USR “BLINKER” KALOŠEVIĆ-TEŠANJ

https://www.youtube.com/watch?v=6sqlr7QGGQE

https://www.youtube.com/watch?v=riurGt23MCA

Izvor: USR Blinker Kalošević

NEMA KOMENTARA