Čišćenje i uređenje vodotoka na području općine Tešanj

Čišćenje i uređenje vodotoka na području općine Tešanj

200
0
PODIJELI

Dana 21.07.2015. godine, u skladu sa planskim aktivnostima na provođenju preventivnih mjera zaštite od poplava za 2015. godinu i ugovorom o javnoj nabavci radova na čišćenju i uređenju vodotoka na području općine Tešanj, počelo je čišćenje i uređenje korita rijeke Tešanjke u MZ Tešanjka. Cilj ovih aktivnosti je da se na plavnim lokacijama urede obaloutvrde na erozivnim obalama i očisti korito od nanosa koji sprečavaju usmjeren protok vode. Izvođač radova je preduzeće Geo-put d.o.o. Maglaj u koordinaciji sa Službom civilne zaštite. Aktivnosti će se nastaviti i u drugim mjesnim zajednicama po planu.

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

Izvor: Opcina Tesanj

NEMA KOMENTARA