Crveni križ Tešanj/Obavijest za višestruke dobrovoljne davaoce krvi

Crveni križ Tešanj/Obavijest za višestruke dobrovoljne davaoce krvi

625
0
PODIJELI
Društvo Crvenog križa BiH
Crveni križ Federacije BiH
Crveni križ Ze-do kantona
Crveni križ Općine Tešanj
           T E Š A NJ
 
Broj: 176/19
Dana, 29.11.2019.godine

 

 

 

O B A V I J E S T

ZA SVE VIŠESTRUKE DOBROVOLJNE DAVAOCE KRVI

 

Kako nam se u poslednje vrijeme javlja sve veći broj višestrukih dobrvoljnih davalaca krvi da im se naplaćuju pojedini nalazi i pregledi u Općoj bolnici Tešanj i Domu zdravlja Tešanj, a upoznati smo da u Kantonalnoj bolnici svaki od višestrukih davalaca  su oslobođeni u 100% svih pregleda i nalaza, mi kao organizacija  Crvenog križa koja ima javno ovlaštenje o animiranju i organizovanju akcija dobrovljnog darivanja krvi želimo da se uključimo u riješavanje nastalih problema što je i naša obaveza.

Da bi kroz Zakonska riješenja poduzeli sve neophodne radnje da se zaustavi taj  trend takvih radnji, Vas molimo, koji ste imali takve slučajeve da donesete priznanicu u našu organizaciju ili neke od dokaza za izvršenje naplate istih.

Napominjemo da samo davaoci 10 i više davanja su oslobođeni participacije i ostalih pregleda i nalaza koja su Zakonom predviđena i Odlukom Zavoda zdravstvenog osiguranja Ze-do kantona, član 7. Tačka 10. Službene novine Federacije BiH 2004.godina.

 

 Samo zajedničkim djelovanjem uspjet ćemo stvari dovesti  na nivo, koji dobrovoljni davaoci krvi zaslužuju.

 

Molimo Vas da se u što većem broju uključite u ovu problematiku.

 

Crveni križ Tešan

Zanimljivosti s drugih portala:
loading...

NEMA KOMENTARA