Edukacija mladih

Edukacija mladih

29
0
PODIJELI

Uručivanjem certifikata, 25.08.2021 u Općini Tešanj je okončana dvodnevna edukacija na temu Planiranje i upravljanje projektima. Edukaciju je u organizaciji Općine Tešanj održala Agencija Vesta iz Tuzle. Ovime je 19 polaznika steklo nova i upotpunilo ranije stečena znanja o značaju projektnih aktivnosti, planiranju i upravljanju aktivnostima, čime se direktno realizuju i ciljevi zacrtani Strategijom razvoja Općine Tešanj.
Indira Prljača, Instruktorica koja je vršila edukaciju, kazala je da je ovo i dalje jedinstven slučaj da lokalna zajednica omogućava edukacije ovakvog tipa mladim ljudima.
Nakon održane obuke, učesnici su stekli potrebna znanja i vještine da i sami učestvuju u razradi projekata, da mogu aplicirati na javne pozive i realizuju projekte na prostoru općine Tešanj.
Azra Muslija, pomoćnk Općinskog načelnika pozvala je mlade da iskoriste stečena znanja i vještine, da ih stave na raspolaganje lokalnoj zajednici i udruženjima kao resurs kojim mogu doprinijeti rješavanju potreba kroz implementaciju projekata.

Izvor: Opcina Tesanj

NEMA KOMENTARA