Firma Saračević zapošljava

Firma Saračević zapošljava

97
0
PODIJELI

Firma Saračević d.o.o Bukva Tešanj, raspisuje;

OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

uposlenika na poslovima

ODRŽAVANJA – 1 izvršilac

Potrebna znanja i kvalifikacije:

Posebna stručna sprema:

a) stepen…SSS

b) škola……Tehnička (Elektro struke, automehaničar)

– Radno iskustvo….DA (u oblasti održavanja)

– Posebna znanja….Poznavanje rada na računaru (MS Excell, MS Word), Preciznost, tačnost, dobra organizovanost, Visok stepen odgovornosti, pouzdanost, predanost, Vozačka dozvola „B“ kategorije, SPOSOBNOSTI: komunikativnost, fleksibilnost, istrajnost, kreativnost

– Probni rad …DA

Opis posla i zahtjevi radnog mjesta:

– Upravljanje održavanjem s ciljem osiguranja nesmetanog i neprekinutog rada proizvodnog pogona.

– Poštivanje i kontrola poštivanja pravilnika i propisa u skladu sa standardima: ISO 9001:2015, ISO 14001 : 2015, koje se odnose na održavanje.

– Upravljanje aktivnostima održavanja – planiranje, kreiranje i revizija operativnih planova i planova preventivnog održavanja u saradnji sa rukovodiocima pogona, te realizacija i analiza realizacije istih.

– Odlučivanje o angažiranju stručnih servisa, te odlučivanje o potrebi zamjene potrošnih dijelova mašina i uređaja, te izmjene dijelova mašina i uređaja.

– Rješavanje reklamacija uslijed serviserskih intervencija.

– Vođenje evidencije (evidencije o održavanju, dokumentacija za proizvodne mašine i uređaje, servisne knjižice, baze podataka koji odgovaraju stvarnoj situaciju itd.).

– Upravljanje stanjem zaliha na skladištu, stanjem zaliha režijskog / pomoćnog materijala, stanjem zaliha rezervnih dijelova, upravljanje povjerenim sredstvima.

– Provjera usklađenosti postupanja s propisanim postupcima / normama i propisima, te s važećom regulativom, te otklanjanje neusklađenosti.

– Vođenje tehničke dokumentacije, tehničkih uređaja i mašina, uključujući i dokumentaciju o servisima, provjerama i ispitivanjima istih.

– Organizacija kontrole sigurnosti tehničkih uređaja, u skladu sa važećim propisima, koje obavljaju stručne osobe.

– Izvještaji nadređenima

Kandidati su dužni prijavu sa biografijom (CV) i ostalom dokumentacijom dostaviti lično u sjedište firme “SARAČEVIĆ” d.o.o. Tešanj na adresu: Poslovna zona „Vila“ br.1 ili skeniranu dokumentaciju putem e-mail adrese: [email protected], [email protected]

U slučaju prijema u radni odnos obavezno je priložiti:

– Ljekarsko uvjerenja

Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Kandidati koji budu ispunjavali uslove biće pozvani na razgovor o čemu će svako pojedinačno biti informisan od strane poslodavca.

Tešanj, 11.11.2020.

Direktor

Enes Omahić, dipl.oec.

NEMA KOMENTARA