Gradnja kanalizacione mreže

Gradnja kanalizacione mreže

12
0
PODIJELI

Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima posjetio je danas gradilište – radove na gradnji sekundardne kanalizacione mreže i kućnih priključaka u MZ Miljanovci Lončari.

U ovoj fazi, planirani su radovi na izgradnji sekundarne i tercijarne kanalizacione mreže i kućnih priključaka u Jelah Polju i mjesnim zajednicama Novi Miljanovci i Miljanovci Lončari, zatim spajanje postojećih ispusta na već izgrađene primarne kolektore čime će se reducirati zagađenje otpadnim vodama u cilju zaštite vodoizvoriša i bunareva, te nastavak izgradnje kolektora B1 što predstavlja završni dio prve faze izgradnje primarnih kolektora na području općine Tešanj. Vrijednost radova je 3,1 milion maraka.

Od 2015. godine do danas u projektovanje i gradnju 26 km primarne kanalizacione mreže na području općine Tešanj je uloženo 11 miliona maraka.

Izvor: Opcina Tesanj

NEMA KOMENTARA