INFORMACIJA O DONESENIM NAREDBAMA FEDERALNOG ŠTABA CZ

INFORMACIJA O DONESENIM NAREDBAMA FEDERALNOG ŠTABA CZ

1440
0
PODIJELI

Federalni štab civilne zaštite je dana 14.05.2020. godine donio više naredbi kojima se produžavaju utvrđene mjere u borbi protiv širenja virusa COVID-19. Produžio je rok primjene do 30. maja ove godine za jedan broj naredbi, donio dvije nove naredbe, jednu dopunio, a one sa rokom primjene do 15.05.2020. koje nisu produžene, po automatizmu nisu na snazi.

Van snage stavljena je naredba o zabrani kretanja osobama starijim od 65 i mlađim od 18 godina na području FBiH, tako da se mogu kretati bez ograničenja uz poštivanje propisanih higijensko-epidemioloških mjera.

Produžena je naredba kojom se naređuje aktiviranje svih kantonalnih, općinskih/gradskih štabova civilne zaštite, te angažovanje svih formiranih službi zaštite i spašavanja za medicinsku pomoć kao i druge službe zaštite i spašavanja i jedinice civilne zaštite radi provođenja mjera i aktivnosti na sprečavanju i suzbijanju širenja zaraze bolesti koronavirusa.

FŠCZ produžio je i naredba kojom se od direktora FUCZ traži da aktivira federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite radi provođenja mjera i aktivnosti na sprečavanju, suzbijanju širenja zarazne bolesti koronavirusa, te da stavi na raspolaganje FŠCZ zalihe zaštitne opreme i MTS-a za potrebe provođenja mjera i aktivnosti na zaštiti ljudi od zarazne bolesti koronovirusa.

Izvor: Opcina Tesanj

NEMA KOMENTARA