INFORMACIJA O OMOGUĆAVANJU KRETANJA

INFORMACIJA O OMOGUĆAVANJU KRETANJA

285
0
PODIJELI

Federalni štab civilne zaštite je danas (24.04.2020. godine) donio Naredbu kojom se do 30.04.2020. godine omogućava kretanje osobama starijim od 65 godina na području Federacije BiH ponedjeljkom, srijedom i petkom u periodu od 09:00 do 13:00 sati. Osobama starijim od 65 godina smještenim u ustanove socijalne zaštite dozvoljeno je kretanje u predviđenom terminu u krugu objekta.

Istom Naredbom, omogućava se kretanje osobama mlađim od 18 godina na području Federacije BiH utorkom, četvrtkom i subotom u periodu od 14:00 do 20:00 sati. Osobama mlađim od 18 godina smještenim u ustanove socijalne zaštite dozvoljeno je kretanje u predviđenom terminu u krugu objekta.

Zabrane kretanja su izuzeta djeca sa posebnim potrebama i djeca ili osobe kojima je neodložno potrebna zdravstvena pomoć.

Prilikom dozvoljenog kretanja moraju se poštovati mjere korištenja lične zaštitne opreme (maska), te socijalna distanca od namanje dva metra.

Ovom prilikom pozivamo građane da u potpunosti poštuju donesenu naredbu i pridržavaju se utvrđenih dana i termina dozvoljenog kretanja. Kontrolu provedbe ove naredbe će na terenu provoditi policijski službenici.

Naredbu možete pogledati ovdje

Izvor: Opcina Tesanj

NEMA KOMENTARA