Informacija za penzionere i korisnike socijalne pomoći

Informacija za penzionere i korisnike socijalne pomoći

1743
0
PODIJELI

Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje je općinskim štabovima civilne zaštite dostavilo Informacju o preporuci Agencije za bankarstvo FBiH koja jeizdala uputstvo svim bankama koje posluju na području Federacije BiH za primaoce domaćih i ino-penzija i drugih socijalnih primanja preko računa komercijalnih banaka. U kontekstu navedenog, banke mogu omogućiti isplatu gotovog novca sa računa korisnika isplatom sredstava u prostorijama banke ovlašteom licu, na osnovu jednokratne punomoći, a kojom se navedeno lice opunomoćuje za podizanje sredstava u tačno određenom iznosu. Punomoć se može dati u slobodnoj formi ili u propisanoj formi i treba da sadrži sve propisane podatke, kako je to definisano u informaciji u prilogu.

Punomoć ne mora biti ovjerena kod nadležnog organa, a banka će sa korisnikom provjeravati autentičnost date punomoći.

Isplata penzije ili određenog socijalnog primanja će se vršiti ovlaštenom licu po punomoći uz obavezu davanja banci primjerka iste. Za korisnike kojima je od strane nadležnog organa izdato rješenje o samoizolaciji, ovlašteno lice je dužno priložiti i Rješenje o samoizolaciji.

Punomoć data naovakav način je jednokratna i važi za samo jednu transakciju.

Informaciju možete pogledati ovdje (Informacija)

Obrazac punomoći možete preuzeti ovdje (Punomoć)

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

Izvor: Opcina Tesanj

NEMA KOMENTARA