Ispitivanje zemljišta na dva klizišta

Ispitivanje zemljišta na dva klizišta

224
0
PODIJELI

Federalni fond za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH i partnerska firma Winner Project d.o.o Sarajevo, a u saradnji sa Općinom Tešanj, provodi geodetsko snimanje i geomehaničko ispitivanje tla na dva klizišta na području općine Tešanj. Radi se o klizištima za koje je Federalni fond za pomoć nastradalim područijima iskazao interes za sanaciju.

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

Izvor: Opcina Tesanj

NEMA KOMENTARA