Izvještaj CZ Tešanj za 29.04.2020.g.

Izvještaj CZ Tešanj za 29.04.2020.g.

297
0
PODIJELI
Izvještaj CZ Tešanj za 29.04.2020.g.

Red.

broj

VRSTA INFORMACIJE

DNEVNO STANJE

1.

Prirodne nepogode i druge pojave i događaji

Prema službenim podacima Doma zdravlja Tešanj na području općine Tešanj trenutno je u kućnoj samoizolaciji 86 osoba, a period samoizolacije je završio za 12 osoba. Novih u samoizolaciji je 19. Jučer su na analizu poslana 4 sumnjiva uzorka i svi su negativni. Od početka pandemije COVID-19 iz Tešnja na analizu je poslano ukupno 155 uzoraka, a pozitivnih nalaza je bilo 4. Trenutno sa područja općine Tešanj nema oboljelih od COVID-19, a 3 pacijenta su izliječena.

I dalje se apeluje na građane da se strogo pridržavaju i poštuju preporuke za socijalno distanciranje i nošenje maski naročito na mjestima okupljanja ispred pošte, banaka i prodavnica, gdje je svakodnevno primjećen značajniji broj građana.

Naredbom Federalnog štaba civilne zaštite od 24.04.2020. godine stavljena je van snage naredba o zabrani kretanja u periodu od 20:00 do 05:00 sati.

Zabrana kretanja ostaje za osobe starije od 65 i mlađe od 18 godina do 30.04.2020. godine, na način da se omogućava kretanje osobama starijim od 65 godina na području Federacije BiH ponedjeljkom, srijedom i petkom u periodu od 09:00 do 13:00 sati. Osobama starijim od 65 godina smještenim u ustanove socijalne zaštite dozvoljeno je kretanje u predviđenom terminu u krugu objekta.

Također, omogućeno je kretanje osobama mlađim od 18 godina na području Federacije BiH utorkom, četvrtkom i subotom u periodu od 14:00 do 20:00 sati. Osobama mlađim od 18 godina smještenim u ustanove socijalne zaštite dozvoljeno je kretanje u predviđenom terminu u krugu objekta.Zabrane kretanja su izuzeta djeca sa posebnim potrebama i djeca ili osobe kojima je neodložno potrebna zdravstvena pomoć.

Prilikom dozvoljenog kretanja moraju se poštovati mjere korištenja lične zaštitne opreme (maska), te socijalna distanca od namanje dva metra.

Ovom prilikom pozivamo građane da u potpunosti poštuju donesene naredbe i pridržavaju se utvrđenih dana i termina dozvoljenog kretanja. Kontrolu provedbe ove naredbe će na terenu provoditi policijski službenici.

Nastavljena je kontrola osoba kojima je određena kućna samoizolacija, koju provode pripadnici Policijske stanice Tešanj, a vršena je i kontrola nad provođenjem naredbi o ograničavanju rada ugostiteljskih i drugih objekata i poštivanju sanitarno-higijenskih mjera.

Prema podacima Policijske stanice Tešanj u protekla 24 sata nije evidentiran niti jedan slučaj kršenja samoizolacije, niti drugih naredbi o zabrani kretanja djece i starijih osoba, kao i poštivanja sanitarno- higijenskih mjera na javnom mjestu.

Posebno podsjećamo da su svi građani kojima je izdato rješenje o samoizolaciji dužni poštovati boravak u samoizolaciji. U provođenju kontrole kretanja ljudi i kontrole samoizolacije i dalje će biti uključeni službenici Policijske stanice Tešanj, a prema osobama koje krše navedene mjere će se preduzimati kaznene mjere. Sve navedene aktivnosti provodit će se planski i u narednom periodu.

Naredbom Općinskog štaba civilne zaštite sva pravna lica koja imaju ugovorene odnose o održavanju objekata kolektivnog stanovanja, dok postoji potreba su dužni preduzeti vanredne mjere na dezinfekciji zajednički prostora u tim objektima.

Zbog omogućavanja periodičnog kretanja starijih osoba i djece pojačane su mjere pranja i dezinfekcije javnih površina, ulica i trotoara.

Proteklog dana od strane Profesionalne vatrogasne jedinice i Službe zaštite od požara DVD Tešanj 1905 i DVD Jelah izvršeno je pranje i dezinfekcija prostora i poligona ispred Sportsko-rekreacionog centra u Tešnju, poligona ispred O.Š. Rešad Kadić u Krndiji, sportskog poligona “Gimnazijalsko” u Tešnju, poligona ispred O.Š. u Medakovu, poligona ispred O.Š. u Šijama, poligona ispred O.Š. u Jelahu i poligona ispred O.Š. u Piljužićima. Pored toga izvršena je dezinfekcija ulaza i haustora u zgradama stambenog naselja Krndija (ulaz 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20). Izvršeno je i pranje i dezinfekcija ulica Kasima Salkičevića i Pousorska u Jelahu.

Služba za asanaciju, vodosnabdjvanje i čistoću JP Rad Tešanj proteklog dana je izvršila sapiranje i dezinfekciju ulica u Tešnju na relaciji Trg žrtava 3. avgusta – kružni tok.

I dalje se pozivaju građani da u slučaju pojave simptoma bolesti (povišena temperatura, otežano disanje) osoba se treba javiti TELEFONOM svom porodičnom ljekaru (na telefone prema režimu rada terenskih ambulanti), Službi hitne medicinske pomoći na broj telefona 124 ili Higijensko-epidemiološkoj službi Doma zdravlja Tešanj na broj 060/358 1754.

Sve informacije o primijeni naredbi, prijave nepoštivanja istih i dalje se mogu dobiti na broj telefona 121 (Operativni centar civilne zaštite).
Pozivamo građane da strogo poštuju sve naredbe štabova civilne zaštite kako bi se adekvatno provele sve mjere na suzbijanju širenja zaraze COVID-19.
Općinski štab civilne zaštite će i dalje sa posebnom pažnjom pratiti stanje na području općine, te u skladu sa naredbama i preporukama štabova civilne zaštite viših nivoa vlasti i preporukama kriznih štabova izdavati naredbe u skladu sa trenutnom situacijom, a sve u cilju što efikasnijeg provođenja mjera na suzbijanju zaraze COVID-19.

I

2.

Stanje puteva

Magistralni put M-17: Šamac-Sarajevo i magistralni put M-4: Doboj-Banja Luka: vlažni. Zbog izvođenja radova na sanaciji mosta preko rijeke Radušice na magistralnom putu

M-4 u Rosuljama, saobraća se privremenom obilaznicom.

Regionalni put RP-474: Novi Šeher-Prnjavor: vlažan.

Lokalni putevi: vlažni.

Saobraćaj se odvija po vlažnim putevima.

3.

Klimatološki i drugi uslovi

Stanje u 08:00 sati:oblačno sa slabom kišom;

-Temperatura zraka u 08:00 sati: 13ºC;

-Relativna vlažnost: 75%;

-Relativni pritisak: 1017,1 mbar;

-Pravac i brzina vjetra: – m/s;

-Količina padavina za protekla 24 sata: 0,5 lit/m2;

-Vodostaj rijeka: BOSNA, USORA – U granicama normalnog. TEŠANJKA-Ispod normalnog. Vodostaj Usore jutros je iznosio 70 cm.

4.

Informacije iz Policijske uprave

U protekla 24 sata na području općine evidentirano je:

1 krivično djelo i

3 prijave građana.

5.

Informacije iz Službe hitne pomoći i porođajnog odjela

-Služba hitne pomoći u protekla 24 sata evidentirala je 28 intervencija, od toga 2 zbog povreda. U bolnicu su upućene 4 osobe.

-Na porođajnom odjelu Opće bolnice u protekla 24 sata rođena je 1 muška beba.

6.

Snabdjevanje energentima, vodom i stanje telefonskih veza

ELEKTRIČNA ENERGIJA –Zbog plankih radova na elektroenergetskim objektima danas će u periodu od 08:30 do 13:00 sati bez električne energije biti trafo područje Srednja Raduša.

VODA– Snabdjevanje vodom korisnika vodovodnih sistema Tešanj, Jelah i Kraševo jutros se vrši uredno i ista zadovoljava zahtjeve Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.
TELEFONSKE VEZE– Uredno funkcionišu.

7.

Ostale informacije

/

Izvor: Civilna zastita – Antena Radio

NEMA KOMENTARA