Izvještaj CZ za 14.05.2020.godine

Izvještaj CZ za 14.05.2020.godine

322
0
PODIJELI
Izvještaj CZ za 14.05.2020.godine

Red.

broj

VRSTA INFORMACIJE

DNEVNO STANJE

1.

Prirodne nepogode i druge pojave i događaji

Prema službenim podacima Doma zdravlja Tešanj na području općine Tešanj trenutno je u kućnoj samoizolaciji 203 osoba, a period samoizolacije je završilo 25 osoba. Novih u samoizolaciji je 9. Juče na analizu je poslano 20 sumnjivih uzoraka, 19 nalaza je negativno a 1nalaz pozitivan radi se o ženskoj osobi sa područja općine Tešanj. Od početka pandemije COVID-19 iz Tešnja na analizu je ukupno poslano 375 uzoraka, pozitivnih nalaza je evidentirano 6, a 3 pacijenta su ranije izliječena. Trenutno sa područja općine Tešanj su 2 osobe oboljele od COVID-19, novootkrivena pacijentica će biti prebačena u toku dana u KB Zenica.

I dalje apelujemo na građane, a naročito starije osobe, da se strogo pridržavaju i poštuju preporuke nadležnih institucija za socijalno distanciranje i nošenje maski. Posebnu pažnju posvetiti na mjestima okupljanja ispred pošte, banaka i drugih šalterskih mjesta, kao i prodavnica.

Općinski štab civilne zaštite je u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom, donio naredbu kojom se dozvoljava rad pijaca novom i polovnom robom na području općine Tešanj, uz obavezu pridržavanja svih sanitarno-higijenskih i epidemioloških mjera. Kontrolu će i dalje vršiti nadležni inspekcijski organi Općine u saradnji sa upraviteljem pijace.

Kantonalni štab civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona je svojom naredbom obavezao sva pravna lica koja zapošljavaju više od 20 osoba, da obavezno sačine vlastite planove organizacije i rada za vrijeme trajanja proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom pandemije COVID-19 uz poštivanje preporuka nadležnih institucija. Planove su u obavezi dostaviti i Službi civilne zaštite.

Federalni Štab civilne zaštite je dana 12.05.2020. godine donio naredbu kojom se dozvoljava rad javnog linijskog i vanlinijskog prijevoza putnika u cestovnom i željezničkom prijevozu na području Federacije BiH uz posebne epidemiološke mjere. Ova naredba će se primjenjivati od 15.05.2020. godine.

Donijeta je i naredba kojom se dozvoljava rad privatnih stomatoloških ordinacija i privatnih zubotehničkih laboratorija na području Federacije BiH uz poštivanje posebnih epidemioloških mjera.

Također, Federalni štab civilne zaštite je donio naredbu kojim se dozvoljava pružanje usluuga ugostiteljskim objektima svih kategorijai hotelima na otvorenom prostoru (bašte i terase, uz poštivanje posebnih epidemioloških mjera. Navedenim ugostiteljskim objektima se zabranjuje upotreba i konzumiranje nargila.

Još uvijek je na snazi naredba Federalnog štab civilne zaštite o zabrani kretanja osobama starijim od 65 i mlađim od 18 godina, osim ponedeljkom, srijedom i petkom, odnosno utorkom, četvrkom i subotom u određenim vremenskim terminima, kojoj je produžen rok primjene do 15. 05. i ista je dopunjena na način da je ovim osobama dozvoljeno svakodnevno kretanje u automobilu.

Dopunjena je i naredba sa rokom primjene do 15.05.2020. godine kojom je i dalje dozvoljen rad trgovinama poljoprivredne opreme, rasadnicima i cvjećarama.

Naredbom Federalnog štaba je naređena obustava rada svih djelatnosti u shopping – tržnim centrima na području FBiH, izuzimajući trgovine prehrambenih i higijenskih proizvoda, apoteke i veledrogerije.

Dozvoljen je rad trgovina na veliko i malo koje vrše promet svih vrsta proizvoda, uslužnih djelatnosti, malih obrta u smislu Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima i izvan shopping – tržnih centara. Trgovinama kojima se dozvoljava rad obaveza je da osiguraju ličnu zaštitnu opremu (maske i rukavice), te, ako je to moguće, potrebnu socijalnu distancu od najmanje 2 metra između osoba, uz poštivanje ostalih higijensko-epidemioloških mjera, te da na ulazu u objekat osiguraju sredstva za dezinfekciju ruku i obuće. Vlasnicima ovih trgovina prije početka svakodnevnog rada moraju izvršiti temeljno čišćenje i dezinfekciju prostora i to dezinfekcijskim sredstvom koje djeluje na viruse.

I dalje se primjenjuju naredbe koje se, između ostalih, tiču zabrane javnog okupljanja, rada kina, muzeja, pozorišta, koncertnih dvorana, umjetničkih galerija, javnih bazena i kupališta, sportskih centara, spa i fitnes centara.

Prilikom kretanja moraju se poštovati mjere korištenja lične zaštitne opreme (maska), te socijalna distanca od namanje dva metra.

Ovom prilikom pozivamo građane da u potpunosti poštuju donesene naredbe i pridržavaju se utvrđenih dana i termina dozvoljenog kretanja. Kontrolu provedbe ove naredbe će na terenu provoditi policijski službenici.

Nastavljena je kontrola osoba kojima je određena kućna samoizolacija, koju provode pripadnici Policijske stanice Tešanj, a vršena je i kontrola nad provođenjem naredbi o zabrani kretanja starijih osoba i djece, ograničavanju rada ugostiteljskih i drugih objekata i poštivanju sanitarno-higijenskih mjera.

Posebno podsjećamo da su svi građani kojima je izdato rješenje o samoizolaciji dužni poštovati boravak u samoizolaciji. U provođenju kontrole kretanja ljudi i kontrole samoizolacije i dalje će biti uključeni službenici Policijske stanice Tešanj, a prema osobama koje krše navedene mjere će se preduzimati kaznene mjere. Sve navedene aktivnosti provodit će se i u narednom periodu.

Naredbom Općinskog štaba civilne zaštite sva pravna lica koja imaju ugovorene odnose o održavanju objekata kolektivnog stanovanja, dok postoji potreba su dužni preduzeti vanredne mjere na dezinfekciji zajednički prostora u tim objektima.

I dalje se pozivaju građani da u slučaju pojave simptoma bolesti (povišena temperatura, otežano disanje) osoba se treba javiti TELEFONOM svom porodičnom ljekaru (na telefone prema režimu rada terenskih ambulanti), Službi hitne medicinske pomoći na broj telefona 124 ili Higijensko-epidemiološkoj službi Doma zdravlja Tešanj na broj 060/358 1754.

Sve informacije o primjeni naredbi, prijave nepoštivanja istih i dalje se mogu dobiti na broj telefona 121 (Operativni centar civilne zaštite).
Pozivamo građane da strogo poštuju sve naredbe štabova civilne zaštite kako bi se adekvatno provele sve mjere na suzbijanju širenja zaraze COVID-19.
Općinski štab civilne zaštite će i dalje sa posebnom pažnjom pratiti stanje na području općine, te u skladu sa naredbama i preporukama štabova civilne zaštite viših nivoa vlasti i preporukama kriznih štabova izdavati naredbe u skladu sa trenutnom situacijom, a sve u cilju što efikasnijeg provođenja mjera na suzbijanju zaraze COVID-19.

I

2.

Stanje puteva

Magistralni put M-17: Šamac-Sarajevo i magistralni put M-4: Doboj-Banja Luka: mokri. Zbog izvođenja radova na sanaciji mosta preko rijeke Radušice na magistralnom putu M-4 u Rosuljama, saobraća se privremenom obilaznicom.

Regionalni put RP-474: Novi Šeher-Prnjavor: mokar.

Lokalni putevi: mokri.

Saobraćaj se odvija po mokrim i klizavim putevima.

3.

Klimatološki i drugi uslovi

Stanje u 08:00 sati: oblačno;

-Temperatura zraka u 08:00 sati: 21ºC;

-Relativna vlažnost: 46%;

-Relativni pritisak: 1010,5 mbar;

-Pravac i brzina vjetra: istočni, 1 m/s;

-Količina padavina za protekla 24 sata: – lit/m2;

-Vodostaj rijeka: BOSNA, USORA – U granicama normalnog. TEŠANJKA- Ispod normalnog. Vodostaj Usore jutros je iznosio 68,3 cm i ima tendenciju opadanja.

4.

Informacije iz Policijske uprave

U protekla 24 sata na području općine evidentirano je:

1 saobraćajna nezgoda,

8 prijava građana,

1 krivično djelo,

1 nrušavanje javnog reda i mira i

1 asistecija

5.

Informacije iz Službe hitne pomoći i porođajnog odjela

-Služba hitne pomoći u protekla 24 sata evidentirala je 37 intervencija, od toga 2 zbog povreda. U bolnicu je upućeno 14 osoba.

6.

Snabdjevanje energentima, vodom i stanje telefonskih veza

ELEKTRIČNA ENERGIJA – Danas povremeno isključivanje električne energije u Donjoj Raduši radi redovnog oržavanja.

VODA– Snabdjevanje vodom korisnika vodovodnih sistema Tešanj, Jelah i Kraševo jutros se vrši uredno i ista zadovoljava zahtjeve Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.
TELEFONSKE VEZE– Uredno funkcionišu.

7.

Ostale informacije

/

Izvor: Civilna zastita – Antena Radio

NEMA KOMENTARA