Izvještaj Štaba Civilne Zaštite Tešanj od 16,30 SATI

Izvještaj Štaba Civilne Zaštite Tešanj od 16,30 SATI

262
0
PODIJELI

Danas su na terenu nastavljene aktivnosti na sanaciji šteta nastalih u poplavama i zbog klizanja i odrona zemlje, prije svega na osposobljavanju putnih komunikacija radi osiguranja prohodnosti.

Iako je intenzitet padavina u opadanju, voda se još uvijek nije povukla sa ugroženih područja.

Maglaj je još uvijek odsječen od svijeta, te se čine napori da se građanima dostavi potrebna pomoć. Jedna ekipa Štaba civilne zaštite probila se do asfaltne baze “Dobojputeva” kod Maglaja , gdje je voda dubine oko metra još uvjek na magistralnom putu. Pod vodom je i raskrsnica na ulazu prema Maglaju.

Upravo je kamion sa hranom otišao prema Kosovi i Moševcu, a manjim vozilima preko Ošava za Moševac. Na ovim pravcima radi se na probijanju puta za dostavu pomoći.

U Moševcu je organizovan punkt sa medicinskim osobljem i u mjesnoj džamiji pružaju pomoć bolesnima.

Od 16 sati prohodan je put Jelah – Teslić, a nastavljene su aktivnosti na sanaciji putnih pravaca prema Maglaju i Novom Šeheru.

Telefonske i saobraćajne veze su i dalje u prekidu, glavni telefonski vodovi prekinuti su u rejonu Maglaja i Novog Šehera.

Štab civilne zaštite Tešanj raspolaže podacima da se određene kriminalne grupe i pojedinci koriste nastalom situacijom i pokušavaju prevarama okoristiti kroz neovlašteno prikupljanje humanitarne i druge pomoći za poplavom zahvaćena područja, a moguće su i provale i krađe nakon povlačenja vode u ugroženim područjima. Zbog toga će policija pojačano vršiti nadzor nad kretanjem i aktivnostima takvih pojedinaca i grupa i iste, ukoliko pokušaju kriminalne radnje, privoditi i pokretati protiv njih kazneni postupak.

Upozoravamo građane da ne nasjedaju prevarama sumnjivih pojedinaca, te da sa svoje strane po mjesnim zajednicama pojačaju oprez i spriječe kriminalce u njihovim namjerama.

Još jednom informišemo da se pomoć prikuplja i distribuira putem Centra za prikupljanje pomoći koji radi u prostorijama Vatrogasnog doma u Tešnju, te putem zvaničnih organa mjesnih zajednica i da firme i građani svoje donacije mogu predati u ovom Centru. U prikupljanju i distribuciji pomoći na terenu sudjeluju i pomažu službene osobe Crvenog križa, ovlaštene organizacije i grupe koje svoje aktivnosti prezentiraju javnosti.

Molimo sve donatore da prate informacije o prioritetima za pomoć i da svoje donacije upućuju samo putem organiziranih punktova i ovlaštenih osoba, prema stvarnim potrebama ugroženih ljudi, o čemu će na vrijeme biti obavještavani.

ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE TEŠANJ

NEMA KOMENTARA