Izvršeno poribljavanje rijeke Usore

Izvršeno poribljavanje rijeke Usore

256
0
PODIJELI

Dana 15. i 16.10.2013 godine u mjestima Kalošević, Mrkotić i Jelah izvršeno je poribljavanje rijeke Usore.

Tom prilikom članovi Udruženja sportskih ribolovaca „Blinker“ Kalošević – Tešanj su poribili rijeku Usoru sa ribljom vrstom „šaran“ u ukupnoj količini od 735 kilograma.

Ribu je isporučila firma DOO „Ribarstvo“ iz Broda uz kompletnu dokumentaciju o zdravstvenoj ispravnosti žive ribe, otpremnica, faktura i fiskalni račun sa uračunatim PDV-om.

Zahvaljujući optimalnim vremenskim uslovima ( temperatura zraka i vode ) poribljavanje je provedeno bez uginuća ribe.

Poribljavanje je organizovano zahvaljujući novčanim sredstvima od 5.000,00 KM koje je obezbjedila općina Tešanj u skladu sa odlukom općinskog vijeća, nakon ekološkog akcidenta koji se dogodio na rijeci Usori u tokom mjeseca maja tekuće godine.

Ovo je prva faza poribljavanja previđena „Planom poribljavanja rijeke Usore“ koja predstavlja veliki doprinos za obnovu i održanje ribljeg fonda naše rijeke Usore.

 

NEMA KOMENTARA