Javna nabavka radova: “Uređenje korita rijeke Usore u cilju zaštite izvorišta vode...

Javna nabavka radova: “Uređenje korita rijeke Usore u cilju zaštite izvorišta vode za piće Alibegovci”

75
0
PODIJELI

Agencija za vodno područje rijeke Save kao ugovorni organ, objavilo je javnu nabavu radova za izbor izvođača radova na projektu “Uređenje korita rijeke Usore u cilju zaštite izvorišta vode za piće Alibegovci”. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM je 128.000,00 KM. Pozivaju se pravni subjekti sa područja općine Usora koji imaju interesa za učešće na tenderu da pripreme i pošalju svoje ponude do isteka roka za podnošenje prijava. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće je 10.10.2017. 10:30:00 h. Vrijeme, adresa i mjesto otvaranja ponuda je 10.10.2017. 11:00:00 h, Ul Hamdije Čemerlića 39a, 71000 Sarajevo, 8. sprat, sala za sastanke.

Izvor: Općina Usora

NEMA KOMENTARA