Javna rasprava o nacrtu Budžeta za 2020. godinu

Javna rasprava o nacrtu Budžeta za 2020. godinu

10
0
PODIJELI

Općinsko vijeće Tešanj na sjednici održanoj 30. oktobra 2019. godine usvojilo je nacrt Budžeta za 2020. godinu i uputilo ga u javnu raspravu do 01.12.2019. godine, s ciljem izrade prijedloga Budžeta za 2020. godinu. Nacrt budžeta i Budžet za građane će biti istaknuti na internet stranici www.opcina-tesanj.ba i infopultu u zgradi Općine, te uredima Jelah i Tešanjka. Usmeni dio javne rasprave po mjestima, grupama budžetskih korisnika i građana planiran je u sljedećim terminima:

  1. 15.11.2019. godine u 14 sati u Sali OV-a Tešanj (poseban termin za budžetske korisnike trezora – općinske službe, OIK, Općinsko pravobranilaštvo, Općinsko vijeće i Sindikat),
  2. 18.11.2019. godine u 11,00 sati u Sali OV-a Tešanj (poseban termin za mjesne zajednice),
  3. 19.11.2019. godine u 11,00 sati u Sali Ureda Općine u Tešanjci (opšti termin za sve učesnike),
  4. 20.11.2019. godine u 11,00 sati u Sali OV-a Tešanj (opšti termin za sve učesnike koji mogu prisustvovati raspravi tokom uobičajenog radnog vremena 7–15 sati),
  5. 21.11.2019. godine u 15,30 sati u Sali OV-a Tešanj (opšti termin za sve učesnike koji ne mogu prisustvovati raspravi tokom uobičajenog radnog vremena 7–15 sati) i
  6. 26.11.2019. godine u 11,00 sati u Sali Ureda Općine u Jelahu (opšti termin za sve učesnike).

Prijedlozi i primjedbe mogu se dostavljati do 01.12.2019. godine, putem prijemne kancelarije ili na e-mail [email protected].

Nacrt Budžeta možete pogledati ovdje

Izvor: Opcina Tesanj

NEMA KOMENTARA