Javna rasprava o Nacrtu Odluke o grobljima

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o grobljima

119
0
PODIJELI

Na temelju članka 93. Statuta općine Usora („Službeni glasnik općine Usora“ broj 2/08), Odluke o javnim raspravama u općini Usora („Službeni glasnik općine Usora“ broj 2/06), Zaključka Općinsko vijeća Usora broj 01-05-180/13 od 25.04.2017. godine, Općinski načelnik upućuje

J A V N I P O Z I V

za sudjelovanje u javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o grobljima, obavljanju pogrebnih poslova i održavanju groblja i njihove prateće infrastrukture na području općine Usora

Izvor: Općina Usora

NEMA KOMENTARA