Javna rasprava o Nacrtu Programa poticaja za obitelji sa troje ili više...

Javna rasprava o Nacrtu Programa poticaja za obitelji sa troje ili više djece na području općine Usora

81
0
PODIJELI
Na temelju članka 92. Statuta općine Usora („Službeni glasnik općine Usora“ broj 5/17), Odluke o javnim raspravama u općini Usora („Službeni glasnik općine Usora“ broj 2/06), Zaključka Općinskog vijeća Usora broj: 01-05-238/17 od 03.07.2017. godine, Općinski načelnik upućuje
J A V N I P O Z I V
za sudjelovanje u javnoj raspravi o Nacrtu Programa poticaja
za obitelji sa troje ili više djece na području općine Usora

Izvor: Općina Usora

NEMA KOMENTARA