Javna rasprava o Nacrtu Proračuna općine Usora za 2016. godinu

Javna rasprava o Nacrtu Proračuna općine Usora za 2016. godinu

200
0
PODIJELI

Na temelju članka 93. Statuta općine Usora (“Službeni glasnik općine Usora», broj 2/08) i Odluke o javnim raspravama u općini Usora (“Sl. glasnik općine Usora», broj 2/06), Služba za gospodarstvo i financije općine Usora upućuje:

J A V N I P O Z I V
za sudjelovanje u Javnoj raspravi o Nacrtu Proračuna općine Usora za 2016. godinu

Izvor: Općina Usora

NEMA KOMENTARA