Javna rasprava o Nacrtu proračuna općine Usora za 2018. godinu

Javna rasprava o Nacrtu proračuna općine Usora za 2018. godinu

56
0
PODIJELI
Na temelju članka 92. Statuta općine Usora („Službeni glasnik općine Usora“, broj 5/17) i Odluke o javnim raspravama u općini Usora („Službeni glasnik općine Usora“, broj: 2/06), Općinski načelnik upućuje:
J A V N I P O Z I V
za sudjelovanje u Javnoj raspravi o Nacrtu proračuna općine Usora za 2018. godinu i Nacrtu Odluke o izvršenju Proračuna Općine Usora za 2018. godinu

Izvor: Općina Usora

NEMA KOMENTARA