Javni natječaj je dodjelu na privremeno korištenje zemljišta – košnja trave

Javni natječaj je dodjelu na privremeno korištenje zemljišta – košnja trave

133
0
PODIJELI
Općinski načelnik općine Usora raspisuje Javni natječaj je dodjelu na privremeno korištenje zemljišta državne svojine u svrhu košnje trave u 2017. godini, u ukupnoj površini od 92.848 m2 i to katastarskih čestica naznačenih kao:
a) k.č. broj 4173/1 zvana „Lugovi“, po kulturi Njiva 2.klase u površini od 92157 m²;
b) k.č. broj 4173/6 zvana „Lugovi“, po kulturi Njiva 2.klase u površini od 691 m².
Sve upisane u posjedovni list broj: 243 za katastarsku općinu Omanjska.

Izvor: Općina Usora

NEMA KOMENTARA