Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Usora

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Usora

68
0
PODIJELI

Na temelju članka 363. stavak 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. novineFBiHbr. 66/13 i 100/13), članka 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovina, županija, općina i gradova („Sl. novine FBiH,” br. 17/14), Odluka Općinskog vijeća Općine Usora o uvjetima i načinu prodaje nekretnina, br. 01-05-319/17, br. 01-05-320/17 i br. 01-05-321/17 od 17.10.2017. godine, Općinski načelnik Općine Usora objavljuje:

J A V N I N A T J E ČA J

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Usora

Izvor: Općina Usora

NEMA KOMENTARA