Javni oglas za izbor i imenovanje kandidata za upražnjenu poziciju u Javnoj...

Javni oglas za izbor i imenovanje kandidata za upražnjenu poziciju u Javnoj predškolskoj ustanovi „Ivančica“ Usora

57
0
PODIJELI
Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH», broj:12/03, 34/03 i 65/13), članka 34. Pravila Javne predškolske ustanove „Ivančica“ Usora („Službeni glasnik općine Usora“ broj: 13/17) i članka 41. Statuta općine Usora (“Službeni glasnik općine Usora», broj:5/17) Općinski načelnik o b j a v l j u j e
J A V N I O G L A S
za izbor i imenovanje kandidata na poziciju predsjednika i

članova Upravnog odbora Javne predškolske ustanove „Ivančica“ Usora

Izvor: Općina Usora

NEMA KOMENTARA