Javni oglasi za kupovinu nekretnina/zemljišta

Javni oglasi za kupovinu nekretnina/zemljišta

221
0
PODIJELI

Na temelju članka 102. u vezi sa člankom 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine» broj 52/09, Zakona o građevinskom zemljištu (Službene novine FBiH», broj 25/03), Zakona o stvarnim pravima u FBiH (“Sl. novine FBiH», broj 66/13,100/13), članka 3. Odluke o pravu preče kupovine nekretnina na teritoriji općine Usora (“Službeni glasnik općine Usora» broj: 3/2015) i članka 4. Instrukcije o provođenju Odluke o pravu preče kupovine na teritoriji Općine Usora broj: 02-24-02/15 od 01.04.2015. godine i pristiglih ponuda, Služba za gospodarstvo i financije Općine Usora dana 24.04.2015. godine r a s p i s u j e:

JAVNE OGLASE
kupovinu nekretnina/zemljišta

Izvor: Općina Usora

NEMA KOMENTARA