Javni poziv za dodjelu priznanja Općine Tešanj za 2015. godinu

Javni poziv za dodjelu priznanja Općine Tešanj za 2015. godinu

128
0
PODIJELI

Na osnovu člana 9. i 11. Odluke o priznanjima Općine Tešanj (“Službeni glasnik Općine Tešanj” broj 4/15) Komisija za odlikovanja i druga javna priznanja objavljuje

JAVNI POZIV

za dodjelu priznanja Općine Tešanj za 2015. godinu

Komisija za odlikovanja i druga javna priznanja Općinskog vijeća Tešanj obavještava javnost o pokretanju procedure za dodjelu priznanja Općine Tešanj „Ključ grada“ i „Plaketa“.

Priznanje “Ključ grada” je najznačajnije priznanje Općine Tešanj. “Ključ grada” dodjeljuje se državljanima drugih zemalja, međunarodnim organizacijama, bosanskohercegovačkim i inozemnim gradovima, građanima Bosne i Hercegovine koji nemaju prebivalište na području općine i drugim pravnim licima koja nemaju sjedište na području općine.

“Plaketa” se dodjeljuje ustanovama, privrednim društvima i drugim pravnim licima, i udruženjima građana, pojedincima i drugim subjektima za izuzetan doprinos u razvoju općine Tešanj u oblastima privrede, kulture, umjetnosti, obrazovanja, nauke, zdravstva, sporta, zaštite ljudskih prava, socijalne zaštite, zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, te afirmaciji općine Tešanj.

Prijedlozi za dodjelu priznanja moraju biti pismeno obrazloženi i sadržavati:

ime, ime oca, prezime i adresu kandidata, odnosno naziv privrednog društva, ustanove, vjerske zajednice, udruženja građana i drugih pravnih subjekata koji se predlažu za dodjelu priznanja,

obrazloženje prijedloga zbog kojih se pojedinac ili pravna osoba predlaže za dodjelu priznanja,

odgovarajuću dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz obrazloženja.

Kandidat koji bude predložen za dodjelu priznanja „Ključ grada“ ili „Plaketa“ treba da: daje doprinos u razvoju općine Tešanj minimalno 10 (deset) godina, u pravilu u kontinuitetu; da nije dobio priznanje istog ili viših nivoa vlasti za područje i period zbog kojeg se kandidira Općinskom vijeću.

Od navedenog izuzeti su sljedeći slučajevi: međunarodne organizacije i državljani drugih zemalja; neposredno spašavanje ljudi i imovine; druge jednokratne aktivnosti sa dugoročnim pozitivnim efektima na razvoj zajednice.

Priznanje “Plaketa” može se izuzetno dodijeliti pojedincima i posthumno.

Pravo predlaganja kandidata za dodjelu priznanja „Ključ grada“ i „Plaketa“ imaju ustanove, privredna društva, vijećnici, radna tijela Vijeća, Općinski načelnik, udruženja građana, organi mjesnih zajednica, političke stranke, vjerske zajednice, grupa od najmanje 20 građana sa područja općine Tešanj i drugi pravni subjekti.

Predlagači, uključujući i svakog pojedinca iz grupe, trebaju dostaviti podatke u skladu sa obrascem prijave koji se nalazi u prilogu javnog poziva, a može se preuzeti na www.opcina-tesanj.ba ili na šalterima Općine Tešanj.

U slučaju potrebe, Komisija će tražiti dodatne dokaze i drugu dokumentaciju od strane predlagača.

Prijedlozi za dodjelu priznanja podnose se preporučeno, na adresu Općina Tešanj, Trg Alije Izetbegovića broj 11 ili na šaltere Općine, sa naznakom „Prijedlog za dodjelu priznanja Općine Tešanj za 2015. godinu“. Prijave se predaju najkasnije do 25. septembra 2015. godine.

Predlagači koji su dostavili svoje prijedloge po javnom oglasu za dodjelu priznanja u 2014. godini, potrebno je da dopune svoje prijedloge u skladu sa ovim javnim pozivom.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Komisija za odlikovanja i druga javna priznanja

Kasim Kotorić, dipl. ing. mašinstva

Izvor: Opcina Tesanj

NEMA KOMENTARA