Javni poziv za dostavu ponuda za isporuku opreme za gimnastiku.

Javni poziv za dostavu ponuda za isporuku opreme za gimnastiku.

125
0
PODIJELI

Sportski savez općine Tešanj poziva na konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za isporuku opreme za gimnastiku, za potrebe realizacije  projekta „Sportom do zdravlja – SPORT ZA SVE“, koji se implementira u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom balkanu, finansiran od Europske unije a koji provodi UNDP.

 SPECIFIKACIJA:

NAZIV ARTIKLA/ROBE KOLIČINA Jedinična cijena sa izraženim PDV-om UKUPNO
1. Plastična gimnastička palica Ø 25 mm.  dužina 120 cm 10 komada
2. Super meka lopta za psihomotoriku,   SOFT BALL komada
3. Pilates Dome ‐ polusfera sa elastičnim ručkama (balans lopta) komad
4. Plastični stožac sa rupama, visina 40 cm, 10 komada
5. Plastični grill za vježbe koordinacije (Ljestve za agilnost) plastične, dužina 5 metara komada
6. Trening kapice – Set od 24 mala stožca, plastika (marker na stalku) komad
7. Vijača sa utegom,  dužina 300 cm, 10 komada
8. Lopta za ritmičku gimnastiku, gumena,  280 grama, komada
9. Elastična vijača sa držačem komada
10. Polu valjak za pilates, prekriven sintetičkim materijalom, komad
11. Gumeni krugovi, Ø 18 cm, komada
12. Lopta od spužvaste pjene,

Ø 200 mm.

komada
13. Lopta medicinka, i kg. komad
14. Kuglice za vježbanje stiska (gumene lopte promjera 12 cm, težina 100 gr.) komada
15. Strunjača 200 X 100 X 5 cm, TMB ABK, komada
16. Strunjača za švedske ljestve, komad
17. Polu-sfera za psihomotričnost, od plastike, Ø 20 cm 10 komada
18. Lopta (Pilates) za  psihomotriku, Ø 65 cm komada
19. Plastične prepone za trening, do 1 metar, prilagodljiva visina, kompleta
20. Official košarkaška lopta – Molten GF7, Košarkaška lopta od sintetičke kože, veličine 7, Odobrena od strane FIBA‐e komad
21. Official košarkaška lopta – Molten GG6, Košarkaška lopta od sintetičke kože, veličine 6, Odobrena od strane FIBA‐e komad
22. Official rukometna lopta – Select, rukometna lopta od sintetičke kože, veličina 3, Odobrena od strane IHF-a komad
23. Official odbojkaška lopta – Mikasa – odbojkaška lopta od sintetičke kože, veličina 5, Odobrena od strane FIVB MVA 200, komad
24. Pilates roler, Ø 15 cm,  dužina 90 cm. komada
25. Atletski startni blok, pocinčani,  odobren od strane IAAF, za takmičenje komad
Ukupna cijena svih artikala sa izraženim PDV-om:

 USLOVI ZA UČEŠĆE: 

  • Da su ponuđači registrovani u relavantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima,
  • Da tehnička i profesionalna sposobnost ponuđača garantuje uspješnu realizaciju ugovora. 

ROK I NAČIN PODNOŠENJA  PONUDE:

Rok za dostavljanje ponude ističe 27.03.2018.godine u 12:00 h. Potpisane i ovjerene ponude nam možete dostaviti poštom ili lično na adresu: Sportski savez općine Tešanj, Kralja Tvrtka 1, 74260 Tešanj. Svi troškove u vezi pripreme i dostavljanja ponude padaju na teret ponuđača. 

Neophodno je da ponuđač dostavi slijedeću dokumentaciju:

  • Izvod iz sudskog registra (fotokopija)
  • Porezni i identifikacioni broj (fotokopija) 

OTVARANJE PONUDA:

Otvaranje ponuda će se obaviti dana 27.03.2018.godine, poslije 12:00 sati, u prisustvu dva člana komisije, u prostorijama Sportskog saveza općine Tešanj. Otvaranje ponuda konstatuje se zapisnički a zapisnik potpisuju svi članovi komisije. Nepotpune i neblagovremene ponude neće biti uzete u razmatranje. 

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE je najniža cijena ponude koja ispunjava uslove iz ovog poziva. Ponuđač može ponuditi samo jednu cijenu i cijena se ne može mijenjati. O cijeni se neće pregovarati. 

OBAVJEŠTENJE  O DODJELI:

Svi ponuđači će pismenim putem biti obavješteni o rezultatima nabavke i o donošenju odluke o izboru najpovoljnijeg dobavljača. 

ZAKLJUČENJE UGOVORA :

Ugovor će se zaključiti u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude.

NAPOMENA: Sva plaćanja se vrše poslije isporuke robe. Avansna plaćanja nisu prihvatljiva.

 

Dostavljeno:

  1. Privrednim subjektima,
  2. Web-adresa: sportskisaveztesanj.ba,
  3. a/a.

 

Sportski savez općine Tešanj

Besim Sejdić, Predsjednik

(Ovjereno pečatom i potpisano)

NEMA KOMENTARA