Javni poziv za dostavu ponuda za isporuku opreme za ples.

Javni poziv za dostavu ponuda za isporuku opreme za ples.

41
0
PODIJELI

Sportski savez općine Tešanj poziva na konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za isporuku opreme za ples, za potrebe realizacije  projekta „Sportom do zdravlja – SPORT ZA SVE“, koji se implementira u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom balkanu, finansiran od Europske unije a koji provodi UNDP.

SPECIFIKACIJA:

NAZIV ARTIKLA/ROBE KOLIČINA Jedinična cijena sa izraženim PDV-om UKUPNO
1. Baletanke, platnene, sa gumenim potplatom, za plesne aktivnosti, boja crna, Veličine:

 • Broj 24 –  5  kom,
 • Broj 26 –  5  kom,
 • Broj 28 –  5  kom,
 • Broj 30 –  5  kom,
 • Broj 32 –  5  kom,
 • Broj 34 –  5  kom,
 • Broj 36 –  5  kom,
 • Broj 38 –10 kom,
 • Broj 40 –  5 kom.
50 komada    
2. Ogledalo pokretno, za sportske dvorane, pomoćno sredstvo za plesne aktivnosti, sa čeličnim ramom, trodijelno, veličina svakog pojedinačnog dijela ogledala 160 cm x 200 cm, komad    
3.Kostim za plesače, dječiji muški, spandex triko sa hlačama, sastav  100 % metalic lycra, sa dodatkom cirkona “Swarovski” u gornjem dijelu trikoa, boja crna.  Veličina:  za uzrast od 14 godina. komad    
3.Kostim za plesače, dječiji ženski, spandex triko, sastav 100 % metalic lycra, sa dodatkom “Swarovski” cirkona u gornjem dijelu trikoa, crni i crveni, suknja sa gaćicama sa dodatkom trikoa, sastav 100% metalic lycra, kratka, crne i crvene boje, sa dodatkom “Swarovski” cirkona. Veličine:

za uzrast od   8 god. –  3 kom,

za uzrast od 10 god. –10 kom,

za uzrast od 12 god. –  7 kom,

za uzrast od 14 god. –  4 kom.

24 komada    
Ukupna cijena svih artikala sa izraženim PDV-om:

 USLOVI ZA UČEŠĆE: 

 • Da su ponuđači registrovani u relavantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima,
 • Da tehnička i profesionalna sposobnost ponuđača garantuje uspješnu realizaciju ugovora.

 ROK I NAČIN PODNOŠENJA  PONUDE:

 Rok za dostavljanje ponude ističe 18.05.2018.godine u 12:00 h. Potpisane i ovjerene ponude nam možete dostaviti poštom ili lično na adresu: Sportski savez općine Tešanj, Kralja Tvrtka 1, 74260 Tešanj. Svi troškove u vezi pripreme i dostavljanja ponude padaju na teret ponuđača.

 Neophodno je da ponuđač dostavi slijedeću dokumentaciju:

 • Izvod iz sudskog registra (fotokopija)
 • Porezni i identifikacioni broj (fotokopija)

 OTVARANJE PONUDA:

Otvaranje ponuda će se obaviti dana 18.05.2018.godine, poslije 12:00 sati, u prisustvu dva člana komisije, u prostorijama Sportskog saveza općine Tešanj. Otvaranje ponuda konstatuje se zapisnički a zapisnik potpisuju svi članovi komisije. Nepotpune i neblagovremene ponude neće biti uzete u razmatranje.

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE je najniža cijena ponude koja ispunjava uslove iz ovog poziva. Ponuđač može ponuditi samo jednu cijenu i cijena se ne može mijenjati. O cijeni se neće pregovarati.

OBAVJEŠTENJE  O DODJELI:

Svi ponuđači će pismenim putem biti obavješteni o rezultatima nabavke i o donošenju odluke o izboru najpovoljnijeg dobavljača.

ZAKLJUČENJE UGOVORA :

Ugovor će se zaključiti u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude.

NAPOMENA: Sva plaćanja se vrše poslije isporuke robe. Avansna plaćanja nisu prihvatljiva.

 Dostavljeno:

 1. Privrednim subjektima,
 2. Web-adresa: sportskisaveztesanj.ba,
 3. a/a.

 

Sportski savez općine Tešanj

Besim Sejdić, Predsjednik

(Ovjereno pečatom i potpisano)

 

NEMA KOMENTARA