Javni poziv za dostavu ponuda za isporuku opreme za stoni tenis.

Javni poziv za dostavu ponuda za isporuku opreme za stoni tenis.

60
0
PODIJELI

Sportski savez općine Tešanj poziva na konkurentski zahtjev  za dostavu  ponuda za isporuku opreme za stoni tenis, za potrebe realizacije  projekta „Sportom do zdravlja – SPORT ZA SVE“, koji se implementira u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom balkanu, finansiran od Europske unije a koji provodi UNDP.

 SPECIFIKACIJA:

NAZIV ARTIKLA/ROBE KOLIČINA Jedinična cijena sa izraženim PDV-om UKUPNO
1. Sto za stoni tenis, takmičarski, sa  obaveznom oznakom odobrenja ITTF-a, sa gornjom pločom debljine 25 mm, plave boje

 

komada

   
2. Mrežica za stoni tenis, sa obaveznom oznakom odobrenja ITTF-a, metalna konstrukcija sa šrafom za stezanje i mikro-šrafom za podešavanje visine

 3

komada

   
3. Plastične loptice za stoni tenis, bešavne 40+ Joola Flash

 

1 paket

(72 loptice)

   
4. Trening reketi za stoni tenis, (drvo off, gume srednje brzine)

 

 10

komada

   
 Ukupna cijena svih artikala sa izraženim PDV-om:

 USLOVI ZA UČEŠĆE: 

  • Da su ponuđači registrovani u relavantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima,
  • Da tehnička i profesionalna sposobnost ponuđača garantuje uspješnu realizaciju ugovora.

ROK I NAČIN PODNOŠENJA  PONUDE:

Rok za dostavljanje ponude ističe 15.03.2018.godine u 12:00 h. Potpisane i ovjerene ponude nam možete dostaviti poštom ili lično na adresu: Sportski savez općine Tešanj, Kralja Tvrtka 1, 74260 Tešanj. Svi troškove u vezi pripreme i dostavljanja ponude padaju na teret ponuđača.

Neophodno je da ponuđač dostavi slijedeću dokumentaciju:

  • Izvod iz sudskog registra (fotokopija)
  • Porezni i identifikacioni broj (fotokopija)

OTVARANJE PONUDA:

Otvaranje ponuda će se obaviti dana 15.03.2018.godine, poslije 12,00 sati, u prisustvu dva člana komisije, u prostorijama Sportskog saveza općine Tešanj. Otvaranje ponuda konstatuje se zapisnički a zapisnik potpisuju svi članovi komisije. Nepotpune i neblagovremene ponude neće biti uzete u razmatranje.

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE je najniža cijena ponude koja ispunjava uslove iz ovog poziva. Ponuđač može ponuditi samo jednu cijenu i cijena se ne može mijenjati. O cijeni se neće pregovarati.

OBAVJEŠTENJE  O DODJELI:

Svi ponuđači će pismenim putem biti obavješteni o rezultatima nabavke i o donošenju odluke o izboru najpovoljnijeg dobavljača.

ZAKLJUČENJE UGOVORA :

Ugovor će se zaključiti u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude.

NAPOMENA: Sva plaćanja se vrše poslije isporuke robe. Avansna plaćanja nisu prihvatljiva.

Dostavljeno:

  1. Privrednim subjektima,
  2. Web-adresa: sportskisaveztesanj.ba,
  3. a/a.

 

Sportski savez općine Tešanj

Besim Sejdić, Predsjednik

(Ovjereno pečatom i potpisano)

NEMA KOMENTARA