Javni poziv za dostavu ponuda za isporuku osvježavajućeg pića.

Javni poziv za dostavu ponuda za isporuku osvježavajućeg pića.

81
0
PODIJELI

Sportski savez općine Tešanj poziva na konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za isporuku osvježavajućeg pića za potrebe realizacije  projekta „Sportom do zdravlja – SPORT ZA SVE“, koji se implementira u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom balkanu, finansiran od Europske unije a koji provodi UNDP.

SPECIFIKACIJA:

NAZIV ARTIKLA/ROBE KOLIČINA Jedinična cijena sa izraženim PDV-om UKUPNO
1. Negazirana voda, u plastičnoj ambalaži,  pakovanje 0,50 lit. 7.850  komada
2. Bezalkoholno osvježavajuće piće (Capy), pakovanje u limenci,  0,33 lit. 350 komada
                                                    

   Ukupna cijena svih artikala sa izraženim PDV-om:

Napomena: Specifikacija robe u gornjoj tabeli čini ukupne potrebe za osvježenjem učesnika tokom provedbe projekta. Isporuka artikala će se vršiti po LOT-ovima shodno planiranim aktivnostima u samom projektu koji će biti realizovan u peirodu od 01.02.2018. do 31.08.2018 godine.

LOT 1.

 1. Negazirana voda, u plastičnoj ambalaži, pakovanje 0,5 l, 100 kom,
 2. Bezalkoholno osvježavajuće piće (Capy), pakovanje u limenci, 0,33 l, 100 kom.

Krajnji rok za isporuku artikala iz LOT 1. u sjedište Sportskog saveza općine Tešanj je 21.02.2018. godine (srijeda) do 12,00 sati.

LOT 2.

 1. Negazirana voda, u plastičnoj ambalaži, pakovanje 0,5 l, 150 kom,
 2. Bezalkoholno osvježavajuće piće (Capy), pakovanje u limenci, 0,33 l, 150 kom.

Krajnji rok za isporuku artikala iz LOT 2. u sjedište Sportskog saveza općine Tešanj je 20.03.2018. odine (utorak) do 12,00 sati.

LOT 3.

 1. Negazirana voda, u plastičnoj ambalaži, pakovanje 0,5 l, 250 kom,

Krajnji rok za isporuku artikala iz LOT 3. u sjedište Sportskog saveza općine Tešanj je 02.04.2018. godine (ponedjeljak) do 12,00 sati.

LOT 4.

 1. Negazirana voda, u plastičnoj ambalaži, pakovanje 0,5 l, 250 kom,

Krajnji rok za isporuku artikala iz LOT 4. u sjedište Sportskog saveza općine Tešanj je 03.05.2018. godine (četvrtak) do 12,00 sati.

LOT 5.

 1. Negazirana voda, u plastičnoj ambalaži, pakovanje 0,5 l, 250 kom,

Krajnji rok za isporuku artikala iz LOT 3. u sjedište Sportskog saveza općine Tešanj je 01.06.2018. godine (petak) do 12,00 sati.

 LOT 6.

 1. Negazirana voda, u plastičnoj ambalaži, pakovanje 0,5 l, 750 kom,

Krajnji rok za isporuku artikala iz LOT 3. u sjedište Sportskog saveza općine Tešanj je 02.07.2018. godine (ponedjeljak) do 12,00 sati.

LOT 7.

 1. Negazirana voda, u plastičnoj ambalaži, pakovanje 0,5 l, 100 kom,
 2. Bezalkoholno osvježavajuće piće (Capy), pakovanje u limenci, 0,33 l, 100 kom.

Krajnji rok za isporuku artikala iz LOT 3. u sjedište Sportskog saveza općine Tešanj je 01.08.2018. godine (srijeda) do 12,00 sati.

USLOVI ZA UČEŠĆE :

 • Da su ponuđači registrovani u relavantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima,
 • Da tehnička i profesionalna sposobnost ponuđača garantuje uspješnu realizaciju ugovora.

ROK I NAČIN PODNOŠENJA  PONUDE:

Rok za dostavljanje ponude ističe 14.02.2018.godine u 12:00 h. Potpisane i ovjerene ponude nam možete dostaviti poštom ili lično na adresu: Sportski savez općine Tešanj Kralja Tvrtka 1. 74260 Tešanj.

Svi troškove u vezi pripreme i dostavljanja ponude padaju na teret ponuđača.

Neophodno je da ponuđač dostavi slijedeću dokumentaciju:

 • Izvod iz sudskog registra (fotokopija)
 • Porezni i identifikacioni broj (fotokopija)

OTVARANJE PONUDA:

Otvaranje ponuda će se obaviti dana 14.02.2018 godine poslije 12,00 sati u prisustvu dva člana komisije u prostorijama Sportskog saveza općine Tešanj. Otvaranje ponuda konstatuje se zapisnički a zapisnik potpisuju svi članovi komisije. Nepotpune i neblagovremene ponude neće biti uzete u razmatranje.

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE je najniža cijena ponude koja ispunjava uslove iz ovog poziva. Ponuđač može ponuditi samo jednu cijenu i cijena se ne može mijenjati. O cijeni se neće pregovarati.

OBAVJEŠTENJE  O DODJELI:

Svi ponuđači će biti obavješteni o rezultatima nabavke istog dana (14.02.2018 godine) o donošenju odluke o izboru najpovoljnijeg dobavljača, i to direktnim telefonskim kontaktom kao i pismenim putem.

ZAKLJUČENJE UGOVORA :

Ugovor će se zaključiti u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude.

NAPOMENA: Sva plaćanja se vrše poslije isporuke robe. Avansna plaćanja nisu prihvatljiva.

 

Dostavljeno:

 1. Privrednim subjektima,
 2. Web-adresa: sportskisaveztesanj.ba,
 3. a/a.

 

Sportski savez općine Tešanj

Besim Sejdić, Predsjednik

(Ovjereno pečatom i potpisano)

NEMA KOMENTARA