Javni poziv za dostavu ponuda za iznajmljivanje prostora – sportske dvorane.

Javni poziv za dostavu ponuda za iznajmljivanje prostora – sportske dvorane.

32
0
PODIJELI

Sportski savez općine Tešanj poziva na konkurentski zahtjev  za dostavu  ponuda za iznajmljivanje prostora – sportske dvorane, za potrebe realizacije  projekta „Sportom do zdravlja – SPORT ZA SVE“, koji se implementira u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom balkanu, finansiran od Europske unije a koji provodi UNDP.

SPECIFIKACIJA USLUGE:

VRSTA USLUGE KOLIČINA Jedinična cijena sa izraženim PDV-om UKUPNO
Iznajmljivanje sportske dvorane za treninge stonog tenisa, sa prostorom za igru dimenzija 25 x 15 m, sa grijanjem i rasvjetom, mokrim čvorom i minimalno 2 svlačionice, u terminu od 01.04. do 30.04.2018. godine, po utvrđenom rasporedu rada u dnevnim terminima, (termini će se precizno utvrditi prilikom sklapanja ugovora)

 32  dvočasovna treninga

   
Iznajmljivanje sportske dvorane za treninge gimnastike, sa prostorom za igru dimenzija 25 x 15 m, sa grijanjem i rasvjetom, mokrim čvorom i minimalno 2 svlačionice, u terminu od 01.05. do 31.05.2018. godine, po utvrđenom rasporedu rada u dnevnim terminima, (termini će se precizno utvrditi prilikom sklapanja ugovora)

 32  dvočasovna treninga

   
Iznajmljivanje sportske dvorane za treninge plesa, sa prostorom za igru dimenzija 25 x 15 m, sa grijanjem i rasvjetom, mokrim čvorom i minimalno 2 svlačionice, u terminu od 01.06. do 30.06.2018. godine, po utvrđenom rasporedu rada u dnevnim terminima, (termini će se precizno utvrditi prilikom sklapanja ugovora)

 32  dvočasovna treninga

   
Iznajmljivanje sportske dvorane sa prostorom za igru dimenzija 40 x 20 m, sa grijanjem i rasvjetom, poludnevni angažman (od 14:00 do 20:00 sati), za potrebe organizacije javnog događaja – sportske priredbe sa prisustvom gledalaca (zadnja sedmica avgusta 2018. godine, tačan (termin će se precizno utvrditi prilikom sklapanja ugovora)

1 poludnevni angažman

   
 Ukupna cijena svih usluga sa izraženim PDV-om:

Napomena: Svi sportski objekti moraju biti na području grada Tešnja, te da posjeduju prilagođene ulaze za osobe sa invaliditetom.

USLOVI ZA UČEŠĆE :

  • Da su ponuđači registrovani u relavantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima,
  • Da tehnička i profesionalna sposobnost ponuđača garantuje uspješnu realizaciju ugovora.

ROK I NAČIN PODNOŠENJA  PONUDE:

Rok za dostavljanje ponude ističe 16.03.2018. godine u 12:00 h. Potpisane i ovjerene ponude nam možete dostaviti poštom ili lično na adresu: Sportski savez općine Tešanj, Kralja Tvrtka 1, 74260 Tešanj.

Svi troškove u vezi pripreme i dostavljanja ponude padaju na teret ponuđača.

Neophodno je da ponuđač dostavi slijedeću dokumentaciju:

  • Izvod iz sudskog registra (fotokopija)
  • Porezni i identifikacioni broj (fotokopija)

OTVARANJE PONUDA:

Otvaranje ponuda će se obaviti dana 16.03.2018.godine, poslije 12:00 sati, u prisustvu dva člana komisije, u prostorijama Sportskog saveza općine Tešanj. Otvaranje ponuda konstatuje se zapisnički a zapisnik potpisuju svi članovi komisije. Nepotpune i neblagovremene ponude neće biti uzete u razmatranje.

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE je najniža cijena ponude koja ispunjava uslove iz ovog poziva. Ponuđač može ponuditi samo jednu cijenu i cijena se ne može mijenjati. O cijeni se neće pregovarati.

OBAVJEŠTENJE  O DODJELI:

Svi ponuđači će pismenim putem biti obavješteni o rezultatima nabavke i o donošenju odluke o izboru najpovoljnijeg dobavljača.

ZAKLJUČENJE UGOVORA :

Ugovor će se zaključiti u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude.

NAPOMENA:

Sva plaćanja se vrše nakon izvršene usluge, po fakturi isporučioca. Avansna plaćanja nisu prihvatljiva.

Dostavljeno:

  1. Privrednim subjektima,
  2. Web-adresa: sportskisaveztesanj.ba,
  3. a/a.

 

Sportski savez općine Tešanj

Besim Sejdić, Predsjednik

(Ovjereno pečatom i potpisano)

 

 

NEMA KOMENTARA