Javni poziv za dostavu ponuda za usluge prevoza učesnika Škole plivanja.

Javni poziv za dostavu ponuda za usluge prevoza učesnika Škole plivanja.

34
0
PODIJELI

Sportski savez općine Tešanj poziva na konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za usluge prevoza učesnika Škole plivanja, za potrebe realizacije projekta „Sportom do zdravlja – SPORT ZA SVE“, koji se implementira u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom balkanu, finansiran od Europske unije a koji provodi UNDP.

SPECIFIKACIJA:

VRSTA USLUGEKOLIČINAJedinična cijena sa izraženim PDV-omUKUPNO
Prevoz autobusom do 80 sjedišta, na području općine Tešanj, na relaciji:

Jablanica – Tešanj – Medakovo – Šije.

Povratna vožnja na istoj relaciji.

Polazak u 07:00 sati

Povratak u 12:30 sati

10 vožnji  
Prevoz autobusom do 80 sjedišta, na području općine Tešanj, na relaciji:

Kalošević – Miljanovci – Jelah – Tešanjka – Šije.

Povratna vožnja na istoj relaciji.

Polazak u 07:00 sati

Povratak u 12:30 sati

10 vožnji  
 Ukupna cijena svih usluga sa izraženim PDV-om:

 NAPOMENA:

Prevoz bi se obavljao u terminu od 02. – 13.07.2018.godine u radne dane (od ponedjeljka do petka).

USLOVI ZA UČEŠĆE:

  • Da su ponuđači registrovani u relavantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima,
  • Da tehnička i profesionalna sposobnost ponuđača garantuje uspješnu realizaciju ugovora.

ROK I NAČIN PODNOŠENJA  PONUDE:

Rok za dostavljanje ponude ističe 18.06.2018.godine u 12:00 h. Potpisane i ovjerene ponude nam možete dostaviti poštom ili lično na adresu: Sportski savez općine Tešanj, Kralja Tvrtka 1, 74260 Tešanj. Svi troškove u vezi pripreme i dostavljanja ponude padaju na teret ponuđača.

Neophodno je da ponuđač dostavi slijedeću dokumentaciju:

  • Izvod iz sudskog registra (fotokopija)
  • Porezni i identifikacioni broj (fotokopija)

OTVARANJE PONUDA:

Otvaranje ponuda će se obaviti dana 18.06.2018.godine, poslije 12:00 sati, u prisustvu dva člana komisije, u prostorijama Sportskog saveza općine Tešanj. Otvaranje ponuda konstatuje se zapisnički a zapisnik potpisuju svi članovi komisije. Nepotpune i neblagovremene ponude neće biti uzete u razmatranje.

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE je najniža cijena ponude koja ispunjava uslove iz ovog poziva. Ponuđač može ponuditi samo jednu cijenu i cijena se ne može mijenjati. O cijeni se neće pregovarati.

OBAVJEŠTENJE  O DODJELI:

Svi ponuđači će pismenim putem biti obavješteni o rezultatima nabavke i o donošenju odluke o izboru najpovoljnijeg dobavljača.

ZAKLJUČENJE UGOVORA :

Ugovor će se zaključiti u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude.

NAPOMENA: Sva plaćanja se vrše poslije isporuke robe. Avansna plaćanja nisu prihvatljiva.

Dostavljeno:

  1. Privrednim subjektima,
  2. Web-adresa: sportskisaveztesanj.ba,
  3. a/a.

 

Sportski savez općine Tešanj

Besim Sejdić, Predsjednik

(Ovjereno pečatom i potpisano)

Zanimljivosti s drugih portala:
loading...

NEMA KOMENTARA