Javni poziv za korištenje poljoprivrednog zemljišta

Javni poziv za korištenje poljoprivrednog zemljišta

46
0
PODIJELI

Imajući u vidu moguću globalnu krizu, izazvanu trenutnom situacijom i potrebu povećane proizvodnje hrane, pored podrške proljetnoj sjetvi, Općina Tešanj pokrenula je još jednu od mjera u oblasti poljoprivrede:
Javni poziv za korištenje poljoprivrednog zemljišta zainteresiranim licima.

Predmet Javnog poziva je davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u katastarskim općinama K.O. Rosulje, K.O. Ljetinić, K.O. Miljanovci Donji i K.O.Novo Selo. Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja poziva na web stranici Općine Tešanj.

Obrazac prijave može se preuzeti sa web stranice Općine Tešanj i dostaviti putem pošte ili direktno Komisiji za zakup poljoprivrednog zemljišta.

Izvor: Opcina Tesanj

NEMA KOMENTARA