Javni poziv za učešće u Programu sufinanciranja zapošljavanja i sticanja prvog radnog...

Javni poziv za učešće u Programu sufinanciranja zapošljavanja i sticanja prvog radnog iskustva 2015.

137
0
PODIJELI

U skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH“, br. 41/01, 22/05 i 9/08) ), Strategijom jačanja funkcije posredovanja u javnim službama za zapošljavanje u Federaciji BiH, ciljevima iz Programa rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2015. godinu, te Programom sufinansiranja zapošljavanja i sufinansiranja sticanja prvog radnog iskustva 2015., Federalni zavod za zapošljavanje zajedno sa kantonalnim/županijskim službama za zapošljavanje objavljuje:

J A V N I P O Z I V

za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja i sufinansiranja sticanja prvog radnog iskustva 2015

Izvor: Općina Usora

NEMA KOMENTARA