KONKURS: Srednja Tehnička Škola

KONKURS: Srednja Tehnička Škola

897
0
PODIJELI

SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA TEŠANJ

K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

A ) Opće-obrazovni predmeti:

1. Njemački jezik, 2 časa nepotpune norme, određeno radno vrijeme do 15.08.2016.godine

2. Informatika, 4 časa nepotpune norme, određeno radno vrijeme do 15.08.2016.godine

3. Vjeronauka, 2 časa nepotpune norme, određeno radno vrijeme do 15.08.2016.godine

B) Stručno-teorijski predmeti:

a) za elektro struku:

1. Elekrotehnička grupa predmeta – puna norma, 20 časova određeno radno vrijeme do povratka radnika sa

funkcije

a najduže do 15.08.2016.godine b) za mašinsku struku:

1. Mašinska tehnička grupa predmeta, puna norma , određeno radno vrijeme do povratka radnika sa

bolovanja a najduže do 15.08.2016.godine

c) za ekonomsku struku:

1. Tehnologija sa poznavanjem robe, 2 časa nepotpune norme, određeno radno vrijeme do

15.08.2016.godine

d) za medicinsku struku:

1. Zdravstvena njega, puna norma – 24 časa, određeno radno vrijeme do 15.08.2016.godine

2. Zdravstvena njega, 8 časova nepotpune norme, određeno radno vrijeme do 15.08.2016.godine

e) za građevinsku struku:

1. Građevinska grupa predmeta, puna norma – 20 časova, određeno radno vrijeme do 15.08.2016.godine

C) BIBLIOTEKAR ŠKOLE, pola sedmične norme – 20 sati rada u sedmici, određeno radno vrijeme do

15.08.2016.godine

Cijeli tekst Konkursa/Oglasa objavljen je u listu “Naša riječ” Zenica, 06.10.2015.godine

NEMA KOMENTARA