Konkursi za imenovanje izvršnih direktora

Konkursi za imenovanje izvršnih direktora

24
0
PODIJELI

Na osnovu člana 34. Statuta Javnog preduzeća „RAD“ d.d. Tešanj, Nadzomi odbor Javnog preduzeća „RAD“ d.d. Tešanj donosi

O D L U K U
o raspisivanju konkursa

Raspisuju se sljedeći konkursi:

Konkurs za imenovanje izvršnog direktora za ekonomske, pravne i opšte poslove Javnog preduzeća „Rad“ d.d. Tešanj;

Konkurs za imenovanje izvršnog direktora za tehničke poslove Javnog preduzeća „Rad“ d.d. Tešanj;

Izvor: RAD Tešanj

Zanimljivosti s drugih portala:
loading...

NEMA KOMENTARA