„MADI“ d.o.o. Tešanj: Potreban vozač teretnih motornih vozila

„MADI“ d.o.o. Tešanj: Potreban vozač teretnih motornih vozila

168
0
PODIJELI
„MADI“ d.o.o. Tešanj: Potreban vozač teretnih motornih vozila

Zbog povećanog obima posla Društvo „MADI“ d.o.o. Tešanj dana, 05.04.2022. godine objavljuje

K O N K U R S

za prijem 1 (jednog) zaposlenika na radno mjesto:

Vozač teretnih motornih vozila

USLOVI:

1.) KV – vozač motornog vozila,

2.) vozačka dozvola: E kategorije,

– Kandidat koji bude primljen u radni odnos, obavljat će poslove i zadatke u skladu sa sistematizacijom radnih mjesta Društva,

– Prijave na ovaj konkurs te dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje gore navedenih uslova kandidati će dostaviti poštom na adresu: „MADI“ d.o.o. Tešanj, Poslovna zona Vila br 16, sa naznakom – Prijava na konkurs, ili na e-mail: [email protected] ili na kontakt telefon: 062-343-546. –

Takođe, obrasci prijave se mogu dobiti i popuniti na portirnici firme u sjedištu društva

– Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objave. “MADI” d.o.o Tešanj.

Izvor: Radio Antena-servis

NEMA KOMENTARA