MADI: Potreban automehaničar

MADI: Potreban automehaničar

29
0
PODIJELI

Na osnovu ukazane potrebe Društvo „MADI“ d.o.o. Tešanj dana, 16.05.2019. godine objavljuje:

K O N K U R S

za prijem 1 (jednog) radnika na radno mjesto:

– Automehaničar (za područje – Tešanj)

USLOVI:

1.) Vozačka dozvola: B kategorije,

2.) Poželjno radno iskustvo,

3.) Ostali uslovi: odgovornost prema poslu, fleksibilnost i komunikativnost u radu, dobre organizacione sposobnosti, kao i drugi bitni uslovi potrebni za obavljanje radnih zadataka.

Prijave na konkurs te dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje gore navedenih uslova

kandidati će dostaviti poštom na adresu: „MADI“ d.o.o. Tešanj – Poslovna zona

„VILA“ br. 16., sa naznakom – „Prijava na konkurs“, ili lično na portirnici firme ili na e-mail: [email protected]

Izvor: Radio Antena-servis

Zanimljivosti s drugih portala:
loading...

NEMA KOMENTARA