MADI: Potreban veterinar

MADI: Potreban veterinar

80
0
PODIJELI

Na osnovu ukazane potrebe Društvo „MADI“ d.o.o. Tešanj dana, 12.10.2019. godine objavljuje:

K O N K U R S

za prijem 1 (jednog) radnika na radno mjesto:

– Veterinar u klaonici

USLOVI:

– Dokaz o ispunjavanju uslova stručne spreme

Ostali uslovi:

Odgovornost prema poslu, fleksibilnost i komunikativnost u radu, dobre organizacione sposobnosti, kao i drugi bitni uslovi potrebni za obavljanje radnih zadataka.

– Prijave na konkurs kandidati će dostaviti poštom na adresu: „MADI“ d.o.o. Tešanj, Poslovna zona Vila br.16, Tešanj, sa naznakom – Prijava na konkurs ili lično na portirnici firme ili na

e-mail: [email protected]

Izvor: Radio Antena-servis

Zanimljivosti s drugih portala:
loading...

NEMA KOMENTARA