MADI: Potreban vozač

MADI: Potreban vozač

61
0
PODIJELI
MADI: Potreban vozač

Na osnovu ukazane potrebe Društvo „MADI“ d.o.o. Tešanj dana, 13.10.2020. godine objavljuje

K O N K U R S

za prijem 1 (jednog) zaposlenika na radno mjesto:

Vozač teretnih motornih vozila

 

USLOVI:

1.) KV – vozač motornog  vozila,

2.) vozačka dozvola: E kategorije,

 

– Kandidat koji bude primljen u radni odnos, obavljat će poslove i zadatke u skladu sa sistematizacijom radnih mjesta Društva,

 

– Prijave na ovaj konkurs te dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje gore navedenih

uslova kandidati će dostaviti poštom na adresu: „MADI“ d.o.o. Tešanj, Poslovna zona Vila br

16, sa naznakom – Prijava na konkurs, ili na e-mail:  [email protected] ili na kontakt telefon: 062-343-546.

Izvor: Radio Antena-servis

NEMA KOMENTARA