MADI: Potreban vozač

MADI: Potreban vozač

490
0
PODIJELI

Na osnovu ukazane potrebe Društvo „MADI“ d.o.o. Tešanj dana, 02.03.2020. godine objavljuje

K O N K U R S

za prijem 1 (jednog) zaposlenika na radno mjesto:

Vozač teretenih motornih vozila

USLOVI:

1.) KV – vozač motornog vozila,

2.) vozačka dozvola: E kategorije,

– Kandidat koji bude primljen u radni odnos, obavljat će poslove i zadatke u skladu sa sistematizacijom radnih mjesta Društva,

– Prijave na ovaj konkurs te dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje gore navedenih

uslova kandidati će dostaviti poštom na adresu: „MADI“ d.o.o. Tešanj, Poslovna zona Vila br

16, sa naznakom – Prijava na konkurs, ili na e-mail: [email protected] ili na kontakt telefon: 062-343-546.

Izvor: Radio Antena-servis

NEMA KOMENTARA