Mesnica Sarić: Potrebni radnici u proizvodnji

Mesnica Sarić: Potrebni radnici u proizvodnji

311
0
PODIJELI
Mesnica Sarić: Potrebni radnici u proizvodnji

Na osnov član 4. Zakona o radu (Službene novine FBIH br. 26/11189/1/), te na osnovu ukazane potrebe vl. Mesarske radnje Rifkije Sarića, dana 27.09.2021.godine vlasnik raspisuje,

OGLAS

Za popunu upražnjenog radnog mjesta:

Radnik u proizvodnji prerade mesa – 2 izvršioca

Za popunu navedenog radnog mjesta pored općih uslova traženih Zakonom o radu, radnik treba da ispunjava i posebne uslove i to:

1. Da ima završenu Srednjun stručnu spremu/ill il IV/stepena,

2 Da se protiv imenovanog nevodi nikakav krivični postupak

3. Da ima radne sposobnosti te sposobnost komunikacije i timskog rada,

4. Da ima najmanje radnog iskustva 3 mjeseci u struci (nije obavezno)

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja

 

Sve prijave dostaviti poštom  ili putem emaila [email protected] 

 

Izvor: Radio Antena-servis

NEMA KOMENTARA