Mjerenje zagađenosti zraka u Karadaglijama

Mjerenje zagađenosti zraka u Karadaglijama

14
0
PODIJELI

Predstavnici Metalurškog instituta Kemal Kapetanović Zenica su na zahtjev Općine Tešanj, na području Karadaglija, postavili mobilnu stanicu za mjerenje zagađenosti zraka, koja će narednih tridesetak dana očitavati koncetracije polutanata zajedno sa meteorološkim podacima. Navedena mobilna stanica će na ovaj način osigurati podatke na lokaciji buduće gradnje autoputa kroz općinu Tešanj, koji će se komparirati sa podacima koji budu dostupni nakon izgradnje istog, a sa ciljem utvrđivanja uticaja na kvalitet zraka. Instaliranje ove mobilne stanice ujedno predstavlja dvanaesti jednomjesečni ciklus mjerenja zagađenosti zraka na području općine Tešanj.

Izvor: Opcina Tesanj

NEMA KOMENTARA