MZ Jelah: Saopćenje za javnost o zimskom održavanju cesta

MZ Jelah: Saopćenje za javnost o zimskom održavanju cesta

1075
0
PODIJELI

Obavještavamo javnost da je na osnovu sporazuma sa općinom Tešanj o zimskom održavanja cesta na području MZ Jelah, a nakon provedene procedure o javnim nabavkama, firma “KM-Gradnja” Miljanovci-Tešanj kao najpovoljnija dobila poslove zimskog održavanja cesta na području MZ Jelah.

Ugovorom koji je sklopljen između MZ Jelah i “KM-Gradnja” doo Miljanovci-Tešanj predviđeno je održavanje 17,24 km putnih komunikacija, 7,00 km trotoara i nekoliko javnih površina(parking ambulante,škole i dr.) u površini od 6800 m2.

Tokom obilnih padavina 3.januara 2016.godine bilo je velikih problema od strane izvođača koji nije u potpunosti ispoštovao ugovorene obaveze, našto je više puta u toku dana upozoren. A sa istim je rukovodstvo MZ Jelah 4.januara održalo i sastanak, te dogovorilo način otklanjanja uočenih nedostataka.

Pored subjektivnih problema, t.j. propusta izvođača radova, veliki problem predstavlja i održavanje trotoara uz magistralnu i regionalnu cestu, koji nakon čišćenja budu ponovo zatrpani od strane izvođača radova koji održavaju magistralnu i regionalnu cestu. Vlasnici poslovnih i privatnih objekata u samom centru Jelaha također nisu učinili puno na čišćenju kruga svojih objekata, već su snijeg većinom deponovali na javnim površina(trotoarima, trgu i samim putnim komunikacijama, što je takođe otežalo normalno odvijanje saobraćaja.

Obavještavaju se građani da će se u naredna dva-tri dana vršiti čišćenje i odvoz snijega iz centra Jelaha.
SAVJET MZ JELAH

NEMA KOMENTARA