Nacrt urbanističkog rješenja mikrolokacije centra Jelaha

Nacrt urbanističkog rješenja mikrolokacije centra Jelaha

352
0
PODIJELI

Općinski načelnik poziva sve zainteresovane građane, pravna i fizička lica da dostave svoje prijedloge i primjedbe na Nacrt urbanističkog rješenja mikrolokacije centra Jelaha sa redefiniranjem elemenata dijela Regulacionog plana “Centar” Jelah (varijanta II) koji je usvojen na 41. sjednici  Općinskog vijeća Tešanj održanoj dana 05.07.2012. godine.

Usmeni dio javne rasprave obavit će se 18.07.2012. godine (srijeda) sa početkom u 13 sati u općinskom uredu u Jelahu i trajat će do 17 sati.

Zainteresovani će imati priliku da prisustvuju prezentaciji i 01.08.2012. godine u Tešnju, u Sali općinskog Vijeća sa početkom u 13 sati.

 Nacrt urbanističkog projekta je istaknut na oglasnim pločama  u zgradi Općine, infopultu u Uredu Jelah, na oglasnoj ploči u zgradi Mjesne zajednice Jelah, te na Internet stranici Općine Tešanj.

Zainteresovani svoje prijedloge i primjedbe mogu dostaviti Službi za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove, putem prijemne kancelarije ili na e-mail Općine  [email protected] do 06.08.2012. godine.

odluka-nacrt-varijanta ii.pdf

graficki prikaz.pdf

tekstualno obrazloenje.pdf

Opcina Tesanj/Jelah.info

NEMA KOMENTARA