Naredba o provođenju obvezne preventivne sistematske deratizacije

Naredba o provođenju obvezne preventivne sistematske deratizacije

89
0
PODIJELI

Na temelju članka 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Federacije BiH”, broj 29/97), članka 62. Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 35/05) i članka 108. Statuta općine Usora (“Službeni glasnik općine Usora”, broj 2/08) Općinski načelnik donosi:

N A R E D B U
o provođenju preventivne sistematske deratizacije na području općine Usora
proljetna faza 2017. godine

Izvor: Općina Usora

NEMA KOMENTARA