O G L A S ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO...

O G L A S ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME – POMOĆNI NK I PK RADNICI

82
0
PODIJELI

Tesanj, 31.01.2019. godine.
Na osnovu člana 13. Statuta preduzeća i člana 3. Pravilnika o prijemu u radni odnos u Javnom preduzeću “RAD” d.d. Tešanj, direktor Javnog preduzeća “RAD” d.d. Tešanj, objavljuje

OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME:

Radno mjesto: Pomoćni NK radnik, 5 izvršioca na određeno vrijeme na period od 6 mjeseci,

Pomoćni NK radnik

Radno mjesto: Pomoćni PK radnik, 3 izvršioca na određeno vrijeme na period od 6 mjeseci.

Pomoćni PK radnik.

Izvor: RAD Tešanj

Zanimljivosti s drugih portala:
loading...

NEMA KOMENTARA